حسین حیدری خرم‌آباد

حسین حیدری خرم‌آباد

زادروز: ۱۳۳۳
خاکسپاری: ۲۷ بهمن ۱۳۶۰
نام پدر: صفر
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۱۲۳
شماره: ۱۲

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع برای تأیید قطعی نابسنده است.