عبد‌الله حیدرزاده

عبد‌الله حیدرزاده

زادروز: ۱۳۴۲
خاکسپاری: ۱۳۶۰
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۲۵
شماره: ۴۸

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.