حمیدرضا نوروزی

حمیدرضا نوروزی

زادروز: ۱۰ فروردین ۱۳۳۹
خاکسپاری: ۸ آبان ۱۳۶۰
نام پدر: ابراهیم
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۱۵
شماره: ۵۳

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.