سیمین‌دخت هژبر

سیمین‌دخت هژبر

زادروز: ۱۳۳۹
خاکسپاری: ۴ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: غلامرضا
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۴
شماره: ۲۷

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

هژبر