واحد حرآبادی فراهانی

واحد حرآبادی فراهانی

زادروز: ۱۳۳۸
خاکسپاری: ۱۷ مرداد ۱۳۶۰
نام پدر: احمدعلی
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۰۶
شماره: ۳۳

اسناد و منابع تکمیلی:

مختصات دقیق مزار شماره‌ی ۳۳ ردیف ۱۰۶ است. در منابع نام جان‌باخته ابوالفضل حرآبادی ذکر شده است.