زهراسادات (آذر) حسینی ایزدی

زهراسادات (آذر) حسینی ایزدی

زادروز: ۷ مهر ۱۳۴۰
خاکسپاری: ۲۴ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: سیدمحمد
پیشه/تحصیلات: دیپلم
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۵۴
شماره: ۱۱

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.