سید حسین حسینی سیدی

سید حسین حسینی سیدی

زادروز: ۱۳۴۲
خاکسپاری: ۱۱ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: سید آقابرار
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۲۵
شماره: ۵۴

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.