معصومه حضوری

معصومه حضوری

زادروز: ۱۳۴۳
خاکسپاری: ۷ اسفند ۱۳۶۰
نام پدر: کریم
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۱
ردیف: ۳۲
شماره: ۱۸

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.