مسعود ایجادی

مسعود ایجادی

زادروز: ۱۳۴۲
خاکسپاری: ۱۹ بهمن ۱۳۶۰
نام پدر: محمدحسن
پیشه/تحصیلات: دیپلم
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۱۱۲
شماره: ۸

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.