زهرا ایران‌منش

زهرا ایران‌منش

زادروز: ۱۳۴۴
خاکسپاری: ۲۰ اسفند ۱۳۶۰
نام پدر: احمد
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۱
ردیف: ۱۳
شماره: ۱۳

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.