سید مجتبی ایگه‌ای

سید مجتبی ایگه‌ای

زادروز: ۴ آذر ۱۳۴۳
خاکسپاری: ۷ اسفند ۱۳۶۰
نام پدر: سید اسداله
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۱
ردیف: ۳۲
شماره: ۲۰

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.