زهرا (میترا)‌ ایزدی‌یار

زهرا (میترا)‌ ایزدی‌یار

زادروز: ۱۳۴۱
خاکسپاری: ۴ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: طغرل‌حسین
پیشه/تحصیلات: دیپلم
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۴
شماره: ۲۶

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

زهرا-میترا-ایزدی‌یار