محمدحسین علی جباری

محمدحسین علی‌جباری

زادروز: ۱۳۳۹
خاکسپاری: ۶ آبان ۱۳۶۰
نام پدر: عباس
پیشه/تحصیلات: کارگر
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۵
شماره: ۱۱

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع برای تأیید قطعی نابسنده است.