ناصر جعفری مفرد

ناصر جعفری مفرد

زادروز: ۱۳۴۱
خاکسپاری: ۱۸ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: ابوالحسن
پیشه/تحصیلات: کارگر
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۹
شماره: ۱۷

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.