سید حسین جعفری ششتمد

سید حسین جعفری ششتمد

زادروز: ۱۳۳۷
خاکسپاری: ۱ بهمن ۱۳۶۰
نام پدر: سید محمد
پیشه/تحصیلات: فوق دیپلم
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۸۹
شماره: ۳۰

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.