محمدعلی جعفرخانی دولابی

محمدعلی جعفرخانی دولابی

زادروز: ۲۱ تیر ۱۳۳۵
خاکسپاری: ۳۰ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: حاجی
پیشه/تحصیلات: دانشجوی سال پنجم پزشکی
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۷
شماره: ۳۰

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.