سید کریم جاماسبی

سید کریم جاماسبی

زادروز: ۱ فروردین ۱۳۴۳
خاکسپاری: ۸ دی ۱۳۶۰
نام پدر: سید رحیم
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۶۸
شماره: ۱

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.