کریم جاویدی

کریم جاویدی

زادروز: ۳ آبان ۱۳۳۴
خاکسپاری: ۲۱ مرداد ۱۳۶۰
پیشه/تحصیلات: پزشک (اینترن) در بیمارستان‌های دانشگاه تبریز
گرایش سیاسی: پیکار

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۰۹
شماره: ۴۸

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

جاویدی