جابر جاود‌سخن

جابر جاود‌سخن

زادروز: ۱ فروردین ۱۳۳۵
خاکسپاری: ۱۹ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: علی
پیشه/تحصیلات: کارگر
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۵۸
شماره: ۴

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

جاورسخن