علی اکبر کفایی محمدنژاد

علی اکبر کفایی محمدنژاد

زادروز: ۱۳ فروردین ۱۳۳۲
خاکسپاری: ۱۹ اسفند ۱۳۶۰
نام پدر: قدرت الله
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۱
ردیف: ۱۵
شماره: ۳۳

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.