مرجان کلانتر هرمزی

مرجان کلانتر هرمزی

زادروز: ۲۸ شهریور ۱۳۴۰
خاکسپاری: ۲۰ اسفند ۱۳۶۰
پیشه/تحصیلات: دانشجو
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۱
ردیف: ۱۳
شماره: ۶

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.