قدیر کلانتر نیستانکی

قدیر کلانتر نیستانکی

زادروز: ۱۳۳۹
خاکسپاری: ۲۱ بهمن ۱۳۶۰
نام پدر: حسن
پیشه/تحصیلات: کارگر
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۱۱۴
شماره: ۲۳

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.