راضیه کاملی

راضیه کاملی

زادروز: ۱۳۴۱
خاکسپاری: ۲۷ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: حسین
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۱۲
شماره: ۱۶

اسناد و منابع تکمیلی:

شماره‌ی قطعه بر روی سنگ مزار به اشتباه ۹۵ ذکر شده است.

کاملی-۱