مهناز کربلائی حاجی‌آقا تهرانی

مهناز کربلائی حاجی‌آقا تهرانی

زادروز: ۱۵ خرداد ۱۳۴۲
خاکسپاری: ۳۰ دی ۱۳۶۰
نام پدر: مصطفی
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۹۰
شماره: ۷

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.