حسین کریمی بی‌ریا

حسین کریمی بی‌ریا

زادروز: ۱۳۳۰
خاکسپاری: ۹ دی ۱۳۶۲
نام پدر: شیرعلی
پیشه/تحصیلات: دانشجو
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۶۹
شماره: ۴

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.