حمیدرضا کریمی گرکانی

حمیدرضا کریمی گرکانی

زادروز: ۱۳۴۲
خاکسپاری: ۱ تیر ۱۳۶۰
نام پدر: حسن
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۸۶
شماره: ۱۴

اسناد و منابع تکمیلی:

مختصات دقیق مزار شماره‌ی ۱۴ ردیف ۸۶ است. اطلاعات درج ‌شده در منابع برای تأیید قطعی نابسنده است.