کریم کریمی

کریم کریمی

زادروز: ۱۳۳۵
خاکسپاری: ۲۹ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: بیوک
پیشه/تحصیلات: دیپلم
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۵۸
شماره: ۲۶

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع برای تأیید قطعی نابسنده است.