فریدون کریم‌زاده

فریدون کریم‌زاده

زادروز: ۱۷ خرداد ۱۳۴۰
خاکسپاری: ۱۴ آبان ۱۳۶۰
نام پدر: خداشکر
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۲۱
شماره: ۳۵

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.