غلامرضا بیرونی کاشانی

غلامرضا بیرونی کاشانی

زادروز: ۱۳۳۵
خاکسپاری: ۱ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: قاسم
پیشه/تحصیلات: دانشجوی ریاضی
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۱۴
شماره: ۵

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

بیرونی