حمید کاشانی امین

حمید کاشانی امین

زادروز: ۲۲ بهمن ۱۳۳۱
خاکسپاری: ۴ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: احمد
پیشه/تحصیلات: شغل آزاد
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۳۷
شماره: ۲۸

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع برای تأیید قطعی نابسنده است.