محمود کاتب‌زاده بدر

محمود کاتب‌زاده بدر

زادروز: ۱۳۳۳
خاکسپاری: ۱۱ آبان ۱۳۶۰
نام پدر: ابوالفضل
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۱۹
شماره: ۱۹

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.