سید ابوالفضل (سعید)کاظمی حیدری

سید ابوالفضل (سعید) کاظمی حیدری

زادروز: ۱ تیر ۱۳۴۱
خاکسپاری: ۳ شهریور ۱۳۶۱
نام پدر: شفیع
گرایش سیاسی: پیکار

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۱
ردیف: ۱۷۱
شماره: ۲۲

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.