محمدرضا کازرونیان

محمدرضا کازرونیان

زادروز: ۱۳۳۶
خاکسپاری: ۳۱ شهریور ۱۳۶۷
نام پدر: احمد
پیشه/تحصیلات: دیپلم
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۳
شماره: ۵۰

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.