لطف‌الله کیوانی

لطف‌الله کیوانی

زادروز: ۱۳۴۱
خاکسپاری: ۳ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: عزیز
گرایش سیاسی: چریک‌های فدایی (اشرف دهقانی)

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۳۶
شماره: ۵۲

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

کیوانی-لطف‌الله