فریده خواجه خورموجی

فریده خواجه خورموجی

زادروز: ۱۴ اسفند ۱۳۳۶
خاکسپاری: ۲۰ اسفند ۱۳۶۰
نام پدر: سید محمدرضا
پیشه/تحصیلات: کارمند وزارت کشاورزی
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۱
ردیف: ۱۳
شماره: ۱۶

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.