علی خاوری همدانی

علی خاوری همدانی

زادروز: ۱۳۲۶
خاکسپاری: ۲۷ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: قربانعلی
پیشه/تحصیلات: کارگر
گرایش سیاسی: پیکار

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۶
شماره: ۱۹

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.