حمیده خردمند

حمیده خردمند

زادروز: ۱۳۴۲
خاکسپاری: ۱۳ مهر ۱۳۶۰
نام پدر: عبدالله
پیشه/تحصیلات: دیپلم
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۵۲
شماره: ۲۷

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

خردمند