رحمان خیرانی

رحمان خیرانی

زادروز: ۱۳۳۶
خاکسپاری: آبان ۱۳۶۰
نام پدر: اسد
پیشه/تحصیلات: دیپلم
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۵
شماره: ۲۰

اسناد و منابع تکمیلی:

در منبع نام جان‌‌باخته رحیم خیرانی ذکر شده است.
مختصات دقیق مزار شماره‌ی ۲۰ ردیف ۵ است.