حمیرا خیرخواه

حمیرا خیرخواه

زادروز: ۲۴ اسفند ۱۳۴۰
خاکسپاری: ۲۰ اسفند ۱۳۶۰
نام پدر: منوچهر
پیشه/تحصیلات: دانشجو
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۱
ردیف: ۱۳
شماره: ۱۴

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.