نوروز خدارحمی

نوروز خدارحمی

زادروز: ۱۳۲۷
خاکسپاری: ۲۱ دی ۱۳۶۰
نام پدر: صحبت‌الله
پیشه/تحصیلات: کارمند آزمایشگاه
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۸۰
شماره: ۴۱

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.