محمد خجسته

محمد خجسته

زادروز: ۱۳۳۱
خاکسپاری: ۱۳ مرداد ۱۳۶۰
نام پدر: ذوالفقار
پیشه/تحصیلات: دیپلم
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۰۳
شماره: ۱۹

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع برای تأیید قطعی نابسنده است.