مسعود بیرنگ خجسته‌پور

مسعود بیرنگ خجسته‌پور

زادروز: ۱۳۴۲
خاکسپاری: ۱ شهریور ۱۳۶۰
نام پدر: محمدعلی
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۷
ردیف: ۱۱۸
شماره: ۳۴

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.

بیرنگ-خجسته‌پور