عادل خونامیر دشتی

عادل خونامیر دشتی

زادروز: ۱۴ اسفند ۱۳۲۵
خاکسپاری: ۲۰ بهمن ۱۳۶۰
نام پدر: نور‌الله
پیشه/تحصیلات: مهندس الکترونیک، کارمند رادیوتلویزیون
گرایش سیاسی: چریک‌های فدایی (اقلیت)

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۱۱۴
شماره: ۱۲

اسناد و منابع تکمیلی:

مختصات دقیق مزار شماره‌ی ۱۲ ردیف ۱۱۴ است.اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.