محمدرضا بشیری خوزستانی

محمدرضا بشیری خوزستانی

زادروز: ۲۰ فروردین ۱۳۳۵
خاکسپاری: ۱۵ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: مصطفی
پیشه/تحصیلات: کارگر
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۳
شماره: ۲۶

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.