مرتضی خرمشاهی

مرتضی خرمشاهی

زادروز: ۲۵ آبان ۱۳۳۹
خاکسپاری: ۲۸ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: علی اکبر
پیشه/تحصیلات: دانشجو
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۵۸
شماره: ۱۷

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.