نادر خوشباف فرشی

نادر خوشباف فرشی

زادروز: ۲۷ فروردین ۱۳۴۱
خاکسپاری: ۲۰ اسفند ۱۳۶۰
نام پدر: محمدعلی
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۱
ردیف: ۱۵
شماره: ۲۹

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.