مسعود (محمد) خوش‌مرام

مسعود (محمد) خوش‌مرام

زادروز: ۵ خرداد ۱۳۴۳
خاکسپاری: ۹ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: هوشنگ
پیشه/تحصیلات: شغل آزاد
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۸۵
ردیف: ۳
شماره: ۱۷

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.