خسرو آذری

خسرو آذری

زادروز: ۱۳۳۸
خاکسپاری: ۱۳۶۰
پیشه/تحصیلات: دیپلم، سرباز وظیفه
گرایش سیاسی: چریک‌های فدایی (اقلیت)

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۹۸
شماره: ۳۵

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.