کبری امیدی

کبری امیدی

زادروز:
خاکسپاری: ۲۰ بهمن ۱۳۶۰
نام پدر: تیمور
پیشه/تحصیلات: دانش‌آموز
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۱۱۳
شماره: ۸

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.