سعادت کوچکان

سعادت کوچکان

زادروز: ۱۳۳۲
خاکسپاری: ۱۶ آذر ۱۳۶۰
نام پدر: علی
پیشه/تحصیلات: دبیر، دانشجو
گرایش سیاسی: مجاهد

آرامگاه: بهشت زهرا

قطعه: ۹۲
ردیف: ۴۸
شماره: ۴۴

اسناد و منابع تکمیلی:

اطلاعات درج ‌شده در منابع نیازمند بازنگری است.